HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j

Overige Specialiteiten

Geschillencommissie

Een klacht over uw haarwerk specialist

U bent klant van een haarwerk specialist die lid is van de brancheorganisatie ANKO en aangesloten bij de Geschillencommissie. U herkent dat aan de beeldmerken van de ANKO en de Geschillencommissie op de voordeur, de winkelruit, de spiegel, de folders of op de website van de haarwerksalon.

De Algemene Voorwaarden van de Uiterlijke Verzorgingsbranche zijn van toepassing op alle ANKO-leden.
Deze voorwaarden en het bijbehorende reglement vind je hieronder.
De voorwaarden zijn overeengekomen tussen de vertegenwoordigers van de consument (Consumentenbond) en de ondernemer (ANKO).

De Geschillencommissie
Heeft u een klacht en komt u er onderling niet uit, dan kunt u naar de onafhankelijke Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC) stappen. Deze stichting handelt de klacht af. Het doel van deze commissie is om geschillen tussen consumenten en de ondernemer op een goede, snelle en eenvoudige manier op te lossen. De Geschillencommissie is erkend door de overheid waardoor een betrouwbare procedure en objectieve beslissingen gewaarborgd zijn.

Samen zoeken naar een oplossing
U bent ontevreden over uw behandeling? Ga altijd eerst met uw klacht naar de ondernemer voordat u de Geschillencommissie inschakelt. De ondernemer moet de gelegenheid krijgen om uw klacht met u op te lossen. Probeer het probleem samen op te lossen. Blijf ook tijdens een eventuele procedure proberen om er samen uit te komen.

Correspondentie
Lukt het niet het geschil samen op te lossen, dan kunt u schriftelijk een klacht indienen bij de ondernemer. Stel een termijn vast, bijvoorbeeld twee weken, om tot een oplossing te komen. Bewaar alle relevante correspondentie.
Schakel de Geschillencommissie in Als u er nog niet samen uitkomt, kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie. Hiervoor kunt u uw klacht digitaal aanmelden via de website van de Geschillencommissie.

LOGOgeschillencommissiekl srcset large

 

HK kort j HH kort j HS kort j HA kort j